Alternativ og Supplerende Kommunikation

Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) i Krabben

I Samværs- og Aktivitetscenter Hjortdal mener vi, at alt pædagogik kræver kommunikation. Derfor har vi valgt, i tillæg til vores referenceramme, også at arbejde ud fra et fælles kommunikationssyn.

Samværs- og Aktivitetscenter Hjortdals kommunikationssyn er:

 • Kommunikation er essentielt for mennesket livet igennem.
 • ALT er kommunikation.
 • At møde mennesket med nysgerrighed og værdighed i alle de udtryk, der afsendes.
 • Komplekse kommunikationsbehov er fælles behov.
 • ALLE kan og har retten til at udvikle et sprog.

Du kan læse mere om kommunikationssynet i vores referenceramme.

I SAH arbejder vi med kommunikation på mange forskellige måder. Hver borger er unik og ikke to ASK-løsninger er ens. En velfungerende ASK-løsning involverer både borger, hjælpemiddel og omgivelser.

Derfor har vi særligt fokus på at opbygge og vedligeholde et velfungerende sprogmiljø.

Figur: Komponenter i språkmiljøet. Begrepsforståelse. Kilde: Jørn Østvik, Medlemsbladet for ISAAC Norge, nr. 2 2008

Figur: Komponenter i språkmiljøet. Begrepsforståelse.  Kilde: Jørn Østvik, Medlemsbladet for ISAAC Norge, nr. 2 2008

I praksis gør vi bl.a. dette ved:

 • så vidt muligt, at sikre os at ASK-løsningerne opfylder borgerens behov.
 • at efteruddanne (internt) hele personalegruppen i de forskellige ASK-løsninger, som vore borgere anvender.
 • at skabe oplevelser, der er værd at kommunikere omkring.
 • at fastholde oplevelser og gøre dem kommuniker-bare.
 • at skabe fysiske omgivelser, der understøtter kommunikationen.
 • i samarbejde med borgere og pårørende, at udarbejde kommunikationspas, der beskriver borgerens måde at kommunikere på. Se mere om hvad et kommunikationspas er her: https://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/metoder/kommunikationspas.

ASK kan være kommunikationsformer, som kræver hjælpemidler, men det kan også være kommunikationsformer uden hjælpemidler.

I SAH har vi bl.a. kendskab til:

 • Boardmaker
 • PODD-kommunikationsbøger
 • Tegn til tale
 • Intensive Interaction
 • Kommunikationsapps til IPads (f.eks. Go Talk Now, Avaz og Predictable)
 • Mediamixer
 • Symbolstøttet struktur
 • Talking Mats
 • Historiefortælling med symboler
 • Den kompetente kommunikationspartners rolle

Vi har flere medarbejdere, der har efteruddannelse i ASK. Derudover har vi en medarbejder, der er en del af TAVSgruppen (Tværfaglig arbejdsgruppe vedrørende sprog og kommunikation). Se mere på www.tavsgruppen.dk.

Du er velkommen til at kontakte os for mere information.