Alternativ og Supplerende Kommunikation

Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) i Krabben

I Krabben mener vi, at alt pædagogik kræver kommunikation. Derfor har vi valgt, i tillæg til vores referenceramme, også at arbejde ud fra et fælles kommunikationssyn.

Krabben kommunikationssyn er:

 • Kommunikation er essentielt for mennesket livet igennem.
 • ALT er kommunikation.
 • At møde mennesket med nysgerrighed og værdighed i alle de udtryk, der afsendes.
 • Komplekse kommunikationsbehov er fælles behov.
 • ALLE kan og har retten til at udvikle et sprog.

Du kan læse mere om kommunikationssynet i vores referenceramme.

I Krabben arbejder vi med kommunikation på mange forskellige måder. Hver borger er unik og ikke to ASK-løsninger er ens. En velfungerende ASK-løsning involverer både borger, hjælpemiddel og omgivelser.

Derfor har vi særligt fokus på at opbygge og vedligeholde et velfungerende sprogmiljø.

Figur: Komponenter i språkmiljøet. Begrepsforståelse. Kilde: Jørn Østvik, Medlemsbladet for ISAAC Norge, nr. 2 2008

Figur: Komponenter i språkmiljøet. Begrepsforståelse.  Kilde: Jørn Østvik, Medlemsbladet for ISAAC Norge, nr. 2 2008

I praksis gør vi bl.a. dette ved:

 • så vidt muligt, at sikre os at ASK-løsningerne opfylder borgerens behov.
 • at efteruddanne (internt) hele personalegruppen i de forskellige ASK-løsninger, som vore borgere anvender.
 • at skabe oplevelser, der er værd at kommunikere omkring.
 • at fastholde oplevelser og gøre dem kommuniker-bare.
 • at skabe fysiske omgivelser, der understøtter kommunikationen.
 • i samarbejde med borgere og pårørende, at udarbejde kommunikationspas, der beskriver borgerens måde at kommunikere på. Se mere om hvad et kommunikationspas er her: https://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/metoder/kommunikationspas.

ASK kan være kommunikationsformer, som kræver hjælpemidler, men det kan også være kommunikationsformer uden hjælpemidler.

I Krabben har vi bl.a. kendskab til:

 • Boardmaker
 • PODD-kommunikationsbøger
 • Tegn til tale
 • Intensive Interaction
 • Kommunikationsapps til IPads (f.eks. Go Talk Now, Avaz og Predictable)
 • Mediamixer
 • Symbolstøttet struktur
 • Talking Mats
 • Historiefortælling med symboler
 • Den kompetente kommunikationspartners rolle

Du er velkommen til at kontakte os for mere information.