Pædagogisk referencerammeVi arbejder vi ud fra en pædagogisk referenceramme, som beskriver vores grundlæggende værdier, principper og menneskesyn. Referencerammen er vores arbejdsredskab i dagligdagen, og det er i den forståelsesramme, vi indsætter og spejler vores overvejelser og handlinger. Vi ser vores borgere som ligeværdige og værdifulde mennesker, der har rettigheder ligesom enhver anden borger i dette land med de forskellige ressourcer og kompetencer, de har.

Vi bestræber os på at give den enkelte borger selv- og medbestemmelse: Det vil sige, at vi pædagogisk støtter og guider borgerne i deres selvbestemmelsesret og kompenserer ift. kognitive vanskeligheder til gode valg i hverdagen.

Du kan læse vores referenceramme her: Pædagogisk referenceramme.

Kontakt

Slettestrandvej 6
9690 Fjerritslev
Mobil: 7257 8892

Afdelingsleder:
Vacant